Myles Creek Guesthouse

The guesthouse at Myles Creek is based in a classic Kilkee Victorian house, which shows off the distinctive bay windows of that era.
 
When you stay here, you are stepping into a tradition that has seen generations of visitors to Kilkee stay in boarding houses while spending their summer holidays here.
Hình ảnh có nhãn Bedroom
In fact, Myles Creek Guesthouse is built in what was Purtill’s Boarding House. Today, the guesthouse has 11 bedrooms, a mix of single, twin and family rooms, offering great value right in the heart of town. As well as B&B, evening meals and full accommodation packages are available.
 
 
 
“I love Kilkee and would definitely come back too Myles Creek too stay and eat lovely fresh food. Polite and friendly staff. They couldn’t do enough for me and my family, and even gave us a wakeup call (which we requested)” – Laura

Liên Hệ

Địa chỉ

Myles Creek Bar & Guesthouse,
O’Curry Street,
Kilkee,
Co. Clare,
Ireland
V15 Y793

Điện Thoại

065 905 6900

Email

info@mylescreekbarguesthouse.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

065 905 6900

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách